Klimaspol Mastell - K s.r.o.
vzduchotechnika a klimatizace
Branická 43
147 00, Praha 4
tel./fax: +420 244 461 044
e-mail: klimaspol@klimaspol.cz

Nemocnice na Františku, Praha

Instalace VZT a klimatizace do operačních sálů nemocnice Na Františku

Datum dokončení: 2007

f1f2f3
f4